Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de consumentenvoorwaarden metaalunie, gedeponeerd ter Griffe van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009., zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

1_Consumentenvoorwaarden Metaalunie A4-formaat