PRIVACY POLICY

Jouw privacy bij dakenwandcenter.nl

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 2 juli 2018.

Dak en Wand Center (onderdeel van M.G.Z. Montage B.V.), gevestigd aan de dorpsstraat 27, 7136 LE Zieuwent, (hierna: “dakenwandcenter.nl”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.dakenwandcenter.nl. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze Website en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk Websitebezoek.  Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze Website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website bevatten of waarvan een link op onze Website staat.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties.

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt voor zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. De persoonsgegevens die u vanuit een zakelijke relatie aan ons verstrekt zullen wij verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belangen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u  efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere zakelijke relatie dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden/doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

dakenwandcenter.nl verzamelt je gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en email-adres, wanneer je een aanvraag bij ons plaatst. Je gegevens kunnen ook verzameld worden wanneer je die invult op onze Website bij het contactformulier. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met ons.

dakenwandcenter.nl verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze Website. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze Website.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dakenwandcenter.nl gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. dakenwandcenter.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

dakenwandcenter.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

Doorgifte aan derden.

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw

persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Beveiliging

dakenwandcenter.nl gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op of mail naar info@dakenwandcenter.nl.

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dakenwandcenter.nl, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dakenwandcenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

dakenwandcenter.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Uw rechten. U heeft recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen met ons. Dit kan via de Website (klik hiervoor op de link ‘Contact’). Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@dakenwandcenter.nl of per brief naar Dorpsstraat 27 7136LE in Zieuwent.